O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Akreditovaný vzdělávací programu o účetní závěrce se představí v Olomouci

Akreditovaný vzdělávací programu o účetní závěrce se představí v Olomouci

Zveřejněno: 06.08.2013

Na první polovinu září jsme pro Vás připravili velmi podnětný a zajímavý vzdělávací program s názvem 

Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce

Kurz poskytne účastníkům informace potřebné k analýze účetních výkazů obce (i s přílohou) k tomu, aby byly zhodnoceny nejen ekonomické dopady minulých politických rozhodnutí, ale zejména nastí­něna budoucnost obce z pohledu ekonomického. 
Je akreditován od MV ČR  rámci akreditovaného vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy.

Proč se kurzu zúčastnit?

Dnem 1. července 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a novela zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, kterými se rozšiřují pravomoci zastupitelstev a rad obcí a krajů. Od účetní závěrky roku 2012 v roce 2013 a pro další účetní závěrky je v pravomoci zmíněných orgánů schvalování účetních závěrek. Od tohoto úkonu zastupitelstva či rady, v případě schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, se očekává kvalitativně vyšší úkon, než představuje schvalování účetní závěrky v rámci projednávání závěrečného účtu. Jde o potvrzení, že účetní závěrka představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce. Schvalování účetní závěrky je aktem, který nepředstavuje jen přezkum hospodaření, který víceméně stvrzuje jen to, že účetní závěrka byla vypracována v souladu s platnou legislativou.

Komu je kurz určen?

  • pro starosty a místostarosty, kteří předkládají účetní závěrku zastupitelům
  • radním měst a obcí, kteří schvalují účetní závěrku příspěvkových organizací
  • ekonomům a účetním měst, obcí a příspěvkových organizací, kteří se podílejí na předkládaném materiálu za účelem schválení účetní závěrky

Obsah kurzu

  1. Účetní závěrka z právního pohledu
  2. Účetní výkazy a příloha účetní závěrky
  3. Finanční výkazy závěrečného účtu
  4. Principy a podstata účetních výkazů, ukazatele finančního zdraví
  5. Finanční řízení a nové přístupy k účetnictví

Seminář se bude konat v Regionálním centru Olomouc 10.9.2013.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na organizátorku p. Zuzanu Kaňkovou, DiS. (mobil: 606 535 636, email: zuzana.kankova@asi.cz) nebo se můžete přihlásit přes toto webové rozhraní.

Autor:

Zuzana Kaňková

MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých vychytávek a užitečných věcí, které každý uživatel jistě ocení. Hlavní mottem je efektivita a usnadnění kancelářské práce. ECDL testerem je od roku 2005. V roce 2015 získala akreditaci v úrovni Advanced.

Zastřešuje školení a ECDL testy ve školícím středisku Efektivní školení.cz. Spolu s Věrkou Urbanovou neustále připravuje nová témata a lektory.

Energetika
Ubytování a turistika