O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Hodnocení projektu NPPG Národní program počřítačové gramotnosti 2005-2006

Hodnocení projektu NPPG Národní program počřítačové gramotnosti 2005-2006

Zveřejněno: 30.12.2006

 Obecné cíle NPPG počítačová gramotnost: schopnost uvědomit si a formulovat své informační potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, vyhledat informace prostřednictvím ICT, tyto informace vyhodnotit a využít při řešení konkrétní životní situace či odborného úkolu podpora počítačové gramotnosti - jedna z hlavních priorit MI ČR program kurzů NPPG zahájen již v únoru 2003 cíl: umožnit veřejnosti naučit se základům práce s PC a internetem, pomoci překonat strach z nových technologií důraz na kvalitativní obsah kurzů, regionální dostupnost výukových míst (pokrytí celého území České republiky) a časovou dostupnost v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého roku 

 Obecné cíle NPPG jednotná metodika a obsah kurzů v rámci všech školících míst, vlastní výukové materiály registrační systém účastníků zřízený Ministerstvem informatiky, pro účastníky i realizátory snadná registrace s minimální administrativní zátěží Podíl účastníků na jednotlivých kurzech 

 Kurzy Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG) Základní kurzy NPPG: Základy práce s počítačem Texty v počítači Internet a e-mail Speciální kurzy NPPG: “Občan, úředník a Portál veřejné správy“ “Handicap“ 

 Podpora základních kurzů NPPG od roku 2004 velmi osvědčený systém více realizátorů podpora na zajištění výukových míst pro provozování uceleného souboru min. 3 navazujících 2hodinových odborných kurzů-lekcí (min. pro 4 osoby, max. pro 12 osob) výše podpory: 417 Kč na 1 posluchače a 1 kurz, pro 1 posluchače max. na 3 kurzy, od roku 2005 na 4.kurz – NPPG-PVS realizace je financována z více zdrojů, posluchač uhradí koncovou částku 100 Kč na 1 kurz částka: neinvestiční dotace z rozpočtu MI - 30 mil. Kč + rezerva z prostředků MI ČR (v případě nárůstu počtu uchazečů) 

 Speciální kurzy NPPG Od roku 2005 program NPPG rozšířen o: NPPG „Handicap“ úkol: přístup k základům počítačové gramotnosti pro zdravotně postižené občany individuální přístup k účastníkům 11 realizátorů kurzů v roce 2005, 9 realizátorů v roce 2006 NPPG „Občan, úředník a Portál veřejné správy“ úkol: představit Portál veřejné správy a naučit občany využívat jeho možností např. vyhledávat v zákonech, řešit životní situace, komunikovat s úřady, elektronicky podávat daňová přiznání tento kurz v roce 2005 absolvovalo 6630 účastníků 4 realizátoři kurzů v roce 2005, 8 realizátorů v roce 2006 

 Kurzy NPPG v roce 2006 MI ČR pro rok 2006 rozdělilo finanční podporu celkem 18 realizátorům kurzů NPPG, kteří budou zajišťovat kurzy na více než 200 školících místech po celé České republice Finanční podpora byla pro rok 2006 rozdělena ve výši 30 mil. Kč Poprvé je mezi realizátory sdružení, které bude pro výuku používat software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source) a operační systém Linux od začátku roku do 16. března 2006 vyškoleno: Základní kurzy NPPGcca 18.000 osob NPPG „Občan, úředník a PVS”cca 4.000 osob 

V ASI jsme realizovali 2910 kurzů, zřízeno bylo 8 mobilních učeben

 

Fotky:

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz