O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Stáže pro mladé - informace pro uchazeče i poskytovale stáže

Stáže pro mladé - informace pro uchazeče i poskytovale stáže

Zveřejněno: 04.12.2014

Jste studentem posledního ročníků studia a chcete získat praktické zkušeností ještě během studia? 
Nebo hledáte posilu pracovního týmu a chcete si "vychovat" vlastní zaměstnance? 
Využijte možnosti stáží pro mladé - více informací se dozvíte v aktuálních článcích na našich www, a to včetně nabídek pracovních pozic, které naše společnost v rámci stáží využije.

Projekt "Stáže pro mladé" je pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV.

Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže. Součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství, které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. 

Kdo se může projektu zúčastnit?

 • Žáci prezenčního studia posledního ročníku středních škol (SŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku).
 • Studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců).

Zájemce o stáž nemůže:

 • Být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).
 • Být v úzkém/příbuzenském vztahu s mentorem stáže, o kterou se uchází.
 • Mít žádný současný ani bývalý pracovněprávní vztah (HPP, DPČ, DPP, školní praxe) s poskytovatelem stáže, o kterou se uchází.

Proč se zapojit do projektu jako stážista?

 • Získáte praxi v oboru, který studujete.
 • Seznámíte se s firemním prostředím společnosti v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti s praxí.
 • Firma, do které nastoupíte, Vám zajistí kvalitního mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro průběh stáže získáte nové kontakty.
 • Absolvujete individuální poradenství zaměřené na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce.
 • Budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností).
 • Dostanete hrubou hodinovou mzdou 60 Kč/hodinu.

Podmínky absolvování stáže

 • Stáž musí být v souladu s oborem, který studujete.
 • Je nutné předložit potvrzení o studiu.
 • Délka stáže je v rozmezí 1 až 4 měsíů (závisí na dohodě s poskytovatelem).
 • Žáci středních škol – 50 až 300 hodin.
 • Studenti vyšších odborných škol a vysokých škol – 100 až 300 hodin.
 • Stáž je mimoškolní aktivita – probíhá ve volném čase žáků a studentů.

Co projektem získají poskytovatelé stáží?

Projekt Vám umožní zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání před případným uzavřením pracovního poměru. Stážista bude vykonávat předem stanovenou náplň práce pod dohledem zkušeného pracovníka – mentora, kterého určíte Vy, jako poskytovatel stáže.

 • Možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání na dobu 1 až 4 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin.
 • Příležitost „odzkoušet“ možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci.
 • Mzda stážisty a náklady na stáž v podobě částečné refundace mzdy budou Vaší společnosti uhrazeny ex-post z finančních prostředků projektu.
 • Prezentace Vaší společnosti v databázi poskytovatelů stáží.

Podmínky poskytování stáže

 • Zajištění kvalitního mentora pro stážistu a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
 • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“.
 • Poskytovateli stáže se mohou stát pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky.

Zdroj: www.stazepromlade.cz

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika