O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › UCR - vzdálená aktualizace sestav

UCR - vzdálená aktualizace sestav

Zveřejněno: 30.11.2018

 Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás informoval, že během měsíce prosinec a leden budeme provádět vzdálenou aktualizaci sestav a výkazů. S požadavkem na vzdálené připojení Vás bude kontaktovat náš servisní pracovník. Aktualizace souvisí s již avizovanou změnou výkazu Příloha. Podrobné změny viz. níže:

 • Nový výkaz rozpočtu - Plán výkazu zisku a ztráty pro PO
 • Nové výkazy:
  • Údaje o poskytnutých garancích (pro ÚSC a DSO)
   • Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha
  • Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (pro ÚSC, DSO a PO zřizované ÚSC a OSS)
   • Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha
 • Inventurní soupis – úprava tisku okamžiku zahájení a ukončení, úprava tisku členů komise
 • SIMU - soustava informačních a monitorujících ukazatelů pro Monitoring hospodaření územních samosprávných celků – úprava pro rok 2018
 • PAP
  • kontrola UCRGUAC9 – Kontrola vazeb CSÚIS - účty 363,311,314,321 a 324 mohou mít záporné zůstatky v části X.
  • kontrola UCRGUAC7 a UCRGUAC8 - část XI. - P11 nesmí mít partnera 444
 • Nová sestava – Přehled pro zjednodušený inventurní soupis – pro položky C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3, sestava se nachází v menu Účetnictví /Tisk/ Generátor/ Výkazy/UCRGU020: Inventarizační výkazy a sestavy
 • Grafický tisk účetních deníků – rozšíření o dva nové formáty – export do XLS (včetně popisu zápisu na konci řádku)

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.