O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Evidence Autorizovaných konverzí dokumentů? Žádný problém.

Evidence Autorizovaných konverzí dokumentů? Žádný problém.

Zveřejněno: 25.03.2013

Pro všechny uživatele Spisové služby GINIS jsme připravili řešení povinné evidence provedených autorizovaných konverzí. Řešení spočívá nejen v uživatelsky přívětivém provádění autorizované konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné a naopak, ale i v řešení snadné evidence takto převedených dokumentů. Modul je součástí subsystému spisové služby a mohou jej využívat všechny orgány veřejné moci, které využívají systém elektronické evidence dokumentů od firmy GORDIC.

Při konverzi do listinné podoby modul umožňuje otevření datové zprávy, ověření platností elektronických podpisů, zobrazení seznamu elektronických dokumentů a po jejich tisku vytisknutí ověřovací doložky s předepsanými údaji.

Při konverzi do datové zprávy modul zobrazí naskenovaný dokument, vytvoří datovou zprávu a opatří elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou s časovým razítkem. Výslednou datovou zprávu odešle do datové schránky žadatele nebo uloží na elektronický nosič.

Veškeré takto provedené konverze se pak zaznamenají do evidence autorizovaných konverzí.

Správní poplatek za provedenou autorizovanou konverzi umožňuje zaevidovat jako příjem pokladny do ekonomického subsystému.

 

Konverzí dokumentů se ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky“ a naopak, tedy „úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.“

 

V případě zájmu o bližší informace k modulu nás neváhejte kontaktovat. 

Zdroj: www.gordic.cz

Fotky:

Autor:

Mgr. Jaromír Filip

Spisová služba, ECDL

Univerzální lektor schopný jedním dechem fundovaně vysvětlit vše od Spisové služby (SSD, SSL) a její metodiky, přes agendy navázané na spisovou službu (Czech POINT, základní registry, ...) až po ECDL školení a testy.