O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Rozvoj rozklikávacího rozpočtu na našich organizacích

Rozvoj rozklikávacího rozpočtu na našich organizacích

Zveřejněno: 18.03.2014

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2014 probíhala implementace Rozklikávacího rozpočtu na dvou organizacích – město Lanškroun a Moravský Beroun. Tento moderní produkt od společnosti GORDIC® poskytuje široké veřejnosti udržovat si stálý přehled o hospodaření organizace. Zároveň posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných prostředků, je symbolem otevřeného a přátelského úřadu 21. století.

Hlavní předností Rozklikávacího rozpočtu jsou srozumitelně poskytnutá data. V dnešní době jsou možné dva druhy pohledů – podrobnější (členění dle účetní věty) a graficky přívětivější (není potřeba znalosti účetní věty, rozděleno dle srozumitelného grafického menu). Tyto pohledy, které poskytují ucelený obraz o příjmech a výdajích organizace, je možné taktéž zobrazit v mobilních zařízeních jako jsou tablety a chytré telefony.

Lanškroun

Co se týče města Lanškroun, plnění rozpočtu města bylo dosud předkládáno členům zastupitelstva i občanům každý měsíc přehledně v tabulkách, které byly zveřejňovány na oficiálním webu města www.lanskroun.eu.

„Rozklikávací rozpočet umožňuje sledovat hospodaření města z různých úhlů pohledu. Jednoduchou rozpadovou formou zobrazuje stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů. Rozklikávací rozpočet bude aktualizován každý měsíc, po účetní uzávěrce, kterou děláme na finančním odboru vždy sedmý pracovní den v měsíci,“upřesnila vedoucí finančního odboru složení a frekvenci obnovy dat, ke kterým bude mít veřejnost přístup na adrese http://rozpocet.lanskroun.eu/

Moravský Beroun

Vzhled a zpracování rozpočtu můžete porovnat jak v přiložených obrázcích tohoto článku. Rozdíl těchto dvou verzí je hlavně v podrobnosti dat, v grafickém a strukturovaném zpracování. Uživatel má možnost dostat rychlé info, co daný grafický prvek znamená tím, že chvíli zůstane myší na části grafu a podobně.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika