O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Využijte dotace na vzdělávání pro své zaměstnance

Využijte dotace na vzdělávání pro své zaměstnance

Zveřejněno: 17.03.2016

Plánujete-li vzdělávání pro své zaměstnance, máte i letos příležitost využít dotačních prostředků na jejich financování.

 

K dispozici budou 2 dotační možnosti:

 • projekt Úřadu práce - POVEZ II
 • projekt z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Dotace z POVEZ bude k dispozici od konce března 2016 a bude poskytována jen na odborné profesní kurzy. Připravovaná výzva OPZ by pak měla být vyhlášena v červnu 2016. Srovnání, který program je výhodnější, nelze provést, dokud se Česká republika nedomluví s Evropskou komisí na výši jednotkové ceny.

Obecně by mělo platit, že podniku, který chce školit zaměstnance jak v odborných znalostech, tak v jazykových a softskills dovednostech se vyplatí více samostatný projektu OPZ než dílčí dotace z ÚP. Na proškolení většího počtu zaměstnanců stejnými kurzy bude lepší využít samostatný projekt z OPZ.  

Kdo dřív podá žádost, bude mít vyšší pravděpodobnost, že dotaci dostane.

 

Co by dotace z OPZ měla hradit?

 • Kurzovné
 • Náhradu ušlé mzdy (ale jen ve výši minimální mzdy)
 • Režijní náklady – nájem, účetnictví, náklady na administrativu projektu, cestovné, atd.
 • Případně je možné mít přímo zaměstnaného interního lektora a z dotace hradit jeho mzdu

 

Podporováno bude 7 typů školení:

 • Základní IT školení
 • Odborné IT školení
 • Jazyky
 • Manažerské/měkké dovednosti
 • Účetní/daňové
 • Odborné, technické
 • Interní lektor – musí být zaměstnán a splňovat podmínky

 

Zdroj: http://dotacni-noviny.cz/

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika