O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Žádosti o dotace uzavřeny - ministerstvo rozdělí 400 milionů na podporu rozvoje ICT v obcích

Žádosti o dotace uzavřeny - ministerstvo rozdělí 400 milionů na podporu rozvoje ICT v obcích

Zveřejněno: 07.07.2014

V dubnu jsme Vás informovali o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 –Zavádění ICT v územní veřejné správě (http://www.asi.cz/zpravy/w37540091180701042014). Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce.

Ke 30. 6. 2014 byl příjem žádostí uzavřen.  Pracovníci Centra pro regionální rozvoj přijali celkem 215 projektových žádostí o finanční podporu. Podpořeny budou projekty do vyčerpání alokace výzvy ve finanční výši 400 milionů korun (navýšené z původních 250 mil. Kč).

„Zájem ve výzvě byl enormní. Poptávka přesahuje připravenou finanční alokaci o přibližně 300 milionů korun. Konsolidace IT a nové služby technologických center v obcích je poslední výzvou v této oblasti v tomto programovém období. Měla by přispět rozvoji eGovernmentu ve veřejné správě a k úspěšnému vyčerpání maxima prostředků z Integrovaného operačního programu do konce roku 2015,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

Seznam žádostí o podporu v pořadí podle data a času přijetí najdete v příloze.

Přílohy:

seznam žadatelů o dotaci dle data podání žádosti.pdf [361.3 KB]

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika