O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Základní registry se opět vrací

Základní registry se opět vrací

Zveřejněno: 16.02.2016

Informační systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Slouží k ověření a čištění dat. 

 

Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. ...

 

Tolik nám říká Správa základních registrů. Aby vše správně fungovalo, je nezbytné, aby se úředníci, bezprostředně pracující se základními registry, mohli vzdělávat a možné situace si prakticky zkoušet dřív, než to po nich vyžaduje občan.

Během jarních měsíců proběhnou školení s názvem Základní registry v každodenní praxi (ISZR) v regionech Olomouckého kraje. 

 

Jedná se o praktická školení, jejichž cílem je, aby si účastníci školení maximum věcí vyzkoušeli v praxi a na počítačích.  Detaily ke školení a aktuální termíny naleznete ve výše uvedeném odkazu. 

 

Autor:

Zuzana Kaňková

MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých vychytávek a užitečných věcí, které každý uživatel jistě ocení. Hlavní mottem je efektivita a usnadnění kancelářské práce. ECDL testerem je od roku 2005. V roce 2015 získala akreditaci v úrovni Advanced.

Zastřešuje školení a ECDL testy ve školícím středisku Efektivní školení.cz. Spolu s Věrkou Urbanovou neustále připravuje nová témata a lektory.

Energetika
Ubytování a turistika