O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Promoce Lenky Kindlové, Moravskou vysokou školu v Olomouci

Promoce Lenky Kindlové, Moravskou vysokou školu v Olomouci

Zveřejněno: 01.06.2011

A JE TU PROMOCE 

 

Firma ASI informační technologie podporuje vzdělání svých pracovníků nejen prostřednictvím různých kurzů a školení, ale snaží se vycházet vstříc i těm, kteří studují vysokou školu. V současné době ji navštěvují hned tři pracovníci firmy ASI.

 

Jeden z nich, Lenka Kindlová, před pár dny úspěšně ukončila studium na Moravské vysoké škole v Olomouci, kde se věnovala studijnímu oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru, a získala tak titul bakaláře.

Na konci měsíce května obhájila svou bakalářskou práci na téma „CRM – Řízení vztahů se zákazníky v ASI informační technologie, s.r.o.“ a úspěšně absolvovala státnicové zkoušky ze tří okruhů: management a ekonomika, právo a veřejná správa.

Ostatní dva zaměstnanci, Miloslav Ondilla (univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, studijní program: Marketingové komunikace) a Magda Přikrylová (Slezská univerzita v Opavě, studijní program: Informační studia), zatím ukončují čtvrtý semestr vysokoškolského studia.

Fotky:

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz