O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Elektronická Spisovna (eSPI)

Elektronická Spisovna (eSPI)

Zveřejněno: 12.08.2013

Elektronická spisovna je v systému řešena jako rozšíření stávajícího modulu Spisovna (SPI). Výhodou tohoto přístupu je jednotné uživatelské prostředí pro správu a uložení fyzických i elektronických dokumentů. Funkčnost může být zpřístupněna pouze některým vybraným uživatelům (např. po účasti na školení) a to díky tomu, že funkčnost je zpřístupněna po zapnutí parametru.

Modul bude umožňovat následující:

  • kontrolu na úplnost metadat NSESS
  • příjem do spisovny Elektronická Spisovna (eSPI)
  • řízení přístupových práv k uloženým dokumentům / spisům / balíkům
  • normalizace formátů
  • realizace elektronických zápůjček
  • doplnění či úprava metadat
  • prezentace formou dokumentu
  • elektronické Skartační návrhy
  • generování SIP (jednotlivě)

Rozšířená spisovna (eSpisovna) obsahuje kromě jiného funkcionalitu vstupního ověřování vkládaných elektronických dokumentů do Spisovny. Kontroluje, zda jsou ve správném formátu, zda mají elektronický podpis, časové razítko a metadata podle národního standardu (NSESS). Při příjmu se také automaticky kontroluje obsah dokumentů, tedy elektronický obraz i příloha. Po ověření obsahu je uživateli dána možnost přijmout nebo odmítnout dokumenty v nesprávném formátu. Pokud dokument ve správném formátu není, nabízí se jeho konverze do PDF/A. 

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika