O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Změny v načítání změnových a porovnávacích dávek

Změny v načítání změnových a porovnávacích dávek

Zveřejněno: 21.05.2014

Jelikož během začátku roku přestaly obce dostávat změnové dávky od svých ORP a musejí si o změnové dávky nově žádat přes web www.portal.gov.cz, firma GORDIC® zareagovala a v modulu ROB – Registr obyvatel vznikla nová funkčnost pro načítání těchto dávek.

Po zažádání obec obdrží 4 soubory (přistěhování, odstěhování, narození, úmrtí). Tyto soubory je možné automaticky zpracovat v ROB. Obce se tedy vyhnou převodu dávek do formátu csv a ručnímu zakládání karet občana. Po zpracování dávek, je vypsán stav načtených obyvatel v tabulce, která je srozumitelná. Uživatel má možnost si data projít a případně si vybrat, které karty chce založit.

Změny příjmení či přestěhování v místě obce je možné zjistit tak, že se daný obyvatel ověří na ISZR. Je ovšem důležité nejdříve ověřit adresní místo na registr RUIAN.

Obdobným způsobem je řešeno načítání porovnávací dávky, která obsahuje seznam voličů v modulu ROV. Tento způsob načítání se v praxi osvědčil jako skvělá kontrola na čistotu dat v registru obyvatel, kterou si vede obec. Nejvíce chyb bylo v rozdílné interpunkci jmen, či příjmení, popřípadě špatně zadaná data narození.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika