O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Nový modul WinSML

Nový modul WinSML

Zveřejněno: 22.10.2013

Jde o nový modul sloužící k evidenci smluv, objednávek, dodatků smluv a objednávek ze smluv. Vizuálně je modul srovnatelný se smlouvami v GINIS SML. Jedná se o databázi uzavíranou roční uzávěrkou.

Zároveň s sebou přináší:

  • vazbu na evidenci externích subjektů (WinESU)
  • elektronické přílohy s podporou elektronických podpisů
  • podporu účtování (propojení s WinUCR ) - podmíněné závazky a pohledávky, blokace rozpočtu
  • rozborové přehledy (propojení s WinUCR)

Možnost zpracování více účetních jednotek v rámci modulu. Funguje buď jako samostatný modul nebo jako součást modulu RKS (podpora řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě).

Každý dokument je identifikovaný pomocí generovaného ID přes všechny dokumenty a všechny účetní jednotky v rámci roční databáze. Modul má také vazbu na rejstříky. Jednotlivé smlouvy nebo objednávky jdou rozepsat na roky, můžeme u nich sledovat jejich historii, finanční profil, zadat k nim platební kalendář, atd.  

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika