O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

ďż˝vodnďż˝ strana ďż˝ ďż˝lďż˝nky ďż˝ Domov důchodců Libina dělá pobyt seniorů stále lepší

Domov důchodců Libina dělá pobyt seniorů stále lepší

Zve�ejn�no: 20.01.2015

Cíl Domova důchodců Libina, p.o., který se nachází v areálu bývalé nemocnice v obci Libina (okres Šumperk) je poskytovat sociální služby v souladu s individuálními potřebami každého uživatele. Seniorům chce poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti.

DD Libina má tyto dlouhodobé cíle:

  • podporu zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi,
  • poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem,
  • pravidelnou aktivizaci uživatelů služby,
  • zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby.

Toto a ještě více Vám o tomto Domovu řeknou webové stránky www.ddlibina.cz a tištěná brožurka. Ale je toho hodně, co brožurka ani web nepoví, a přece to za zmínku opravdu stojí.

 

O kvalitě služeb vypovídá hodně jejich komplexnost

Zázemí seniorům dělá zkušený personál s velmi milým a lidským přístupem. K udržení dobré fyzické kondice seniorů je určen stimulační program prováděný certifikovanou terapeutkou probíhající zde již více než 5 let. V průběhu loňských prázdnin byly v parku sousedícím s areálem DD Libina nainstalovány cvičící prvky, které klienti využívají k procvičování horních i dolních končetin.

 

Z kulturního vyžití je dobré zmínit muzikoterapii, která pravidelně probíhá v prostorách DD Libina. V říjnu 2014 byla otevřena keramická dílna s hrnčířským kruhem, o čemž dokonce informovala i TV Morava ve své reportáži (http://www.tvmorava.cz/clanek/234/nas_kraj_-_43._tyden). Obě zmíněné záležitosti mají společnou nejen zábavu, ale i terapeutickou funkci, která podporuje výrazné zlepšení jemné motoriky a mentálních schopností seniorů.

 

„Důstojné a podnětné prostředí je důležité pro hodnotný život našich klientů“, sdělil současný ředitel domova důchodců Mgr. Marek Němec. Pohled na krásný park vylepšila v roce 2014 oprava fasády na hlavní budově DD Libina. Citlivá rekonstrukce původního vstupního schodiště zlepšila přístup do hlavní budovy. Bezbariérový přístup pro klienty zajistila také instalace zdvihací plošiny na domečku č. 1, která proběhla koncem roku 2013.

 

I samotná obec Libina má na zušlechtění okolí také podíl, když provedla velmi vydařenou rekonstrukci parkoviště a přístupových komunikací k domovu důchodců i přilehlé lékárně, což ocení nejen návštěvníci těchto budov.

 

O počítačovou techniku a kvalitní servisní služby pro personál domova důchodců se stará mohelnická firma ASI informační technologie s.r.o. (www.asi.cz).

Fotky:

Autor:

Zuzana Kaňková

MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých vychytávek a užitečných věcí, které každý uživatel jistě ocení. Hlavní mottem je efektivita a usnadnění kancelářské práce. ECDL testerem je od roku 2005. V roce 2015 získala akreditaci v úrovni Advanced.

Zastřešuje školení a ECDL testy ve školícím středisku Efektivní školení.cz. Spolu s Věrkou Urbanovou neustále připravuje nová témata a lektory.