O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Představujeme nové lektory: Ing. Libuše Benešová, CSc.

Představujeme nové lektory: Ing. Libuše Benešová, CSc.

Zveřejněno: 15.07.2016

Pro letošní podzim pro Vás opět připravujeme NOVINKY! Pojďme si představit lektory a témata, na které se můžete těšit.

 

Ing. Libuše Benešová, CSc.

  • Ve své práci se specializuje na kvalitu vody, znečištění a ochranu vod, odpady a odpadové hospodářství.
  • Pravidelně se účastní konferencí a seminářů, publikuje v odborných časopisech.
  • Své zkušenosti získala také v zahraničí a předává je dále studentům.
  • Byla hlavním řešitelem několika grantů, týkajících se odpadů.

Po vystudování Fakulty technologie paliv a vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pokračovala postgraduální studiem tvorby a ochrany životního prostředí na ČVUT. Souběžně pracovala jako vědecký asistent na Výzkumném ústavu vodohospodářském. Od roku 1975 působila jako samostatný výzkumný pracovník Hydroprojektu Praha. Od roku 1986 pracuje jako odborný asistent na Ústavu pro životní prostředí.

 

Komunální odpad, jeho složení, třídění a nakládání s ním

Školení je určeno pro všechny zájemce z řady obcí a měst, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou komunálních odpadů.

 

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika