O firm | Kontakty | Povedlo se | Karira | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte ns na Facebooku Vyplat se to ;-)

�vodn� strana�l�nky � Modernizace firmy

Modernizace firmy

Zve�ejn�no: 15.02.2018

Modernizace firmy aneb sekyrka a vrtaka v akci

Ped mscem jsme u ns ve firm zapoali pravy kolc mstnosti, na nich se podleli zamstnanci na firmy. kte si, pro tohle vechno nsledovalo?

Ze dvou prostch dvod. Jak po strnce vizuln, aby se tu nvtvnci ctili dobe, tak i dle funknch poadavk, aby se nm lpe pracovalo.

Ve kolc mstnosti probhla rekonstrukce, kterou dostali na starost odbornci na technick prce, ale soust tmu byli i nai dva zamstnanci. Jejich kolem bylo vhodn umstit data projektor a namontovat pltno na stnu. Ve co k tomu potebovali, bylo nad, sla, zrunost a vysava. A takhle u ns ve firm trvme as po tvrd din si dali svainku a byli spokojen.

Fotky:

Autor:

Lucie Trnekov

Organizace kolen, obchodn a redakn innost, marketing

Je soust vzdlvacho tmu. www.efektivniskoleni.cz