O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novinky v provozu ISDS pro rok 2016

Novinky v provozu ISDS pro rok 2016

Zveřejněno: 07.01.2016

Přikládám výpis informaci o nových službách Informačního systému datových schránek:

 

Navýšení maximální velikosti datové zprávy na 20 MB

S účinností od 1. ledna 2016 bude účinné nové znění § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, kde dojde k navýšení maximální velikosti datové zprávy na 20 MB.

 

Zjištění stavu datové schránky v minulosti

V různých typech řízení (správní řízení, daně) je pro správní úřad důležitá informace, zda k určitému datu byla konkrétní datová schránka zpřístupněna či nikoliv. Dosud
byla tato informace poskytována správcem ISDS na žádost správního úřadu. Abychom snížili administrativní zátěž na obou stranách, zavedli jsme novou službu GetDataBoxActivityStatus, jejímž vstupem je ID datové schránky a volitelně časový interval od/do. Výstupem služby je pak série časových intervalů s označením, zda v tomto intervalu byla datová schránka zpřístupněna či nikoliv.

 

Rozšíření informace o zpětném znepřístupnění datové schránky

Na žádost resortu justice jsme rozšířili informace v Systémové datové zprávě typu 3, která informuje o tom, že se konkrétní datová zpráva stala nedoručitelnou. K této situaci dochází obvykle při zpětném znepřístupnění datové schránky k určitému datu v minulosti. Datové zprávy, které byly doručeny fikcí po datu, ke kterému byla schránka znepřístupněna, jsou zpětně označeny za nedoručitelné. Stejně tak i datové zprávy, které dosud doručeny nebyly. Systémová datová zpráva byla rozšířena o údaje Datum účinnosti zpětného znepřístupnění, Věc a číslo jednací datové zprávy.

 

Vylepšená identifikace držitele datové schránky fyzické osoby

V souvislosti s napojením ISDS na základní registry byla zavedena nová webová služba FindPersonalDataBox, která umožňuje orgánům veřejné moci přesněji       
identifikovat držitele datové schránky fyzické osoby tak, že mezi parametry vyhledávání přidává i identifikátor adresního místa.

 

Vylepšené vyhledávání datových schránek

Původní webová služba FindDataBox byla navržena pro tzv. parametrické vyhledávání. Vstupem služby je tedy např. IČ, název subjektu apod., přičemž platí, že každý vstupní údaj musí být vložen do příslušného datového pole a navíc tazatel musí určit typ datové schránky. Nová webová služba ISDSsearch2 je navržena pro tzv. full textové vyhledávání a vrací tedy na výstupu množinu schránek, u kterých byl vstupní řetězec nalezen v názvu, v identifikátoru schránky, v IČ, v adrese... a to bez ohledu na typ datové schránky. Funkčnost kopíruje vyhledávání zavedené ve veřejném seznamu datových schránek, viz http://seznam.gov.cz/.

 

Zveřejnění souřadnic úřadu v seznamu datových schránek

S využitím služby překladu kódu adresního místa na GPS souřadnice jsou nyní u těch úřadů, které mají v Seznamu orgánů veřejné moci korektně zadané své sídlo
referenčním odkazem RUIAN (kódem adresního místa), ve veřejném Seznamu, datových schránek uvedeny též odkazy na mapové služby Mapy.cz a Google Mapy.   
Pokud u své adresy tyto odkazy nevidíte, doporučujeme, abyste pomocí aplikace Správa dat Seznamu OVM (http://spravadat.gov.cz/). Údaje o poloze jednotlivých 
úřadů jsou též dostupné veřejnosti jako tzv. otevřená data, a to v souboru „Seznam OVM“, viz http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/ogd/x-sovm.html.

 

Autentizační služba PVS

Závěrem doporučujeme Vaší pozornosti užitečnou službu, která sice není úplnou novinkou, ale věříme, že pro ty úřady, které provozují vlastní internetové aplikace,
přináší podstatné výhody. Využít službu může bezplatně každý správce informačního systému veřejné správy. Jejím nasazením umožníte bezpečné přihlášení do Vaší aplikace všem uživatelům datových schránek, aniž byste se museli trápit vydáváním přístupových údajů. Vaše aplikace získá se souhlasem uživatele jak údaje o něm     
samotném (jméno, příjmení, typ uživatele atd.), tak i o datové schránce, jejímž je uživatelem (identifikátor, typ schránky, identifikační údaje subjektu). Uvedenou službu již úspěšně nabízí např. e-Portál České správy sociálního zabezpečení a aplikace EPO Finanční správy. Registrační formulář pro využití této služby naleznete zde: http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/11380.html.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, dokument rozesílaný na OVM 

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika