O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Vazba datové schránky města Šumperk na SSL a další agendy

Vazba datové schránky města Šumperk na SSL a další agendy

Zveřejněno: 22.12.2009

 Město Šumperk je dlouholetým a inovativním zákazníkem naší společnosti. Využívá ke své činnosti velkou část portfolia produktů společnosti Gordic®. V posledních letech jsou to submodely EKO, SSL a REG informačního systému GINIS®.

Také z důvodu naší výborné spolupráce bylo pro naši společnost prioritou zajistit bezproblémový chod vazby SSL města a systému datových schránek.

Ve spolupráci s informatiky města byla realizována základní školení vedoucích pracovníků města a vypracována metodika práce ve vztahu k využívání datové schránky města.

Část odborů městského úřadu využívá ke své práci moduly IS GINIS®, které zabezpečují i přímou komunikaci se SSL úřadu a také velkou část činností ve vztahu k datovým schránkám zajišťují přímo v prostředí agendového software. Jedná se především o modul SOC (Sociální dávky) využívaný Odborem sociálních věcí a modul PRR (Přestupkové řízení) využívaný na Oddělení přestupků a Odboru dopravy. Oba tyto moduly byly upraveny pro plnou podporu vytváření datových zpráv a jejich čtení a další zpracování.

Ke dni spuštění vazby na datovou schránku města byly oba moduly připraveny jsou využívány všemi oprávněnými pracovníky.

 

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz