O firm | Kontakty | Povedlo se | Karira | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte ns na Facebooku Vyplat se to ;-)

�vodn� strana�l�nky � Region Tour Gordic v Blansku 2018

Region Tour Gordic v Blansku 2018

Zve�ejn�no: 30.06.2018

Opt se letos konalo tradin setkn uivatel IS GORDIC - Region Tour ve Wellness Hotelu u Blanska. Dopoledne bylo o pednkch a posezen s obchodnmi partnery.

Dopoledn program:

1. st
vod - organizan informace
Smry rozvoje IS GINIS
IS GINIS je GDPR ready
GDPR - nstroje a podpora aneb 25.kvtnem to nekon
Portl obana - platebn brna, nov monosti autorizace
eFakturace
Myjordomus - Energie pod kontrolou

2. st

UCR - manaersk nstroje - datov ezy, financovn
Novinky ve verzi 380 - od ns prezentoval kolega Ji Ferbnek a zamil se na konkrtn moduly (EKO - etn kontrola, UCR - etn a rozpotov vstupy, BUC - komunikace s bankou, FUC - finann trna, BPL - bezhotovostn platebn agendy, POK - Pokladna, EPK - elektronick podpisov kniha)
Kon pechodn obdob eIDAS - dopady, ovovn podpis,
Jste pipraveni pedvat dokumenty do NDA?
spchy naich zkaznk

Nejvce astnky zaujala aktuln problematika GDPR.

Po vydatnm obde nsledoval opt odpoledn voln program a byla monost vyut bazn, projt se kolem arelu, kter se nachz v hezkm prodnm prosted a ut si zbavu pi dobrm jdle a pit a do veera s kolegy a naimi zkazniky.

Budeme se tit na dal rok a snad se vyda jako ty pedchoz!

Fotky:

Autor:

Lucie Trnekov

Organizace kolen, obchodn a redakn innost, marketing

Je soust vzdlvacho tmu. www.efektivniskoleni.cz