O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě

Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě

Zveřejněno: 22.04.2015

Proč řešit kybernetickou bezpečnost

Žijeme ve společnosti, která se spoléhá na informační systémy a začíná být na nich závislá. Ohrožení jejich funkčnosti může způsobit ohrožení fungování základní infrastruktury potřebné pro život.

Prosazení připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti je zásadním počinem pro řešení bezpečnosti informačních systémů, a to nejen v oblasti organizací veřejné správy (veřejné moci).

Obchodní korporace a organizace, které budou podle tohoto zákona osobami povinnými, se musí včas seznámit, důsledně prostudovat a včasně realizovat požadavky v tomto zákoně uvedené, jež lze chápat i jako srozumitelné a efektivní kroky pro  zavedení  Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ve smyslu požadavků definovaných v normě ISO/IEC 27001. Velmi si ceníme důrazů na přínosy a náklady, hlavní principy, přiměřenost a efektivitu, deklarovaných v příslušné Důvodové zprávě.

 

Co to obnáší?

Zavést kybernetickou bezpečnost znamená zjistit, jaké slabiny má námi provozovaný informační systém, jaká mu hrozí rizika, a navrhnout, jakými opatřeními a do jaké míry chceme tato rizika eliminovat.

Potom je třeba navržená opatření realizovat, sledovat jejich dopady a snažit se dosažený stav udržet a dále zlepšovat. Optimální variantou je zavedení systému řízení bezpečnosti informací podle norem řady ISO 27000.

Čerpáno z www.kybez.cz

 

Jako první osvěta a školení...

Uvědomujeme si, že široká veřejnost často slýchá pojem "kybernetická bezpečnost", ale nic konkrétního si pod tímto pojmem nepředstaví. Přesto se kybernetická bezpečnost týká každého z nás.  Pvním krokem při zavedení kybernetické bezpečnosti je osvěta a školení, aby si dotčené osoby udělaly jasno, o co jde. Proto jsme připravili školení, které seznámí veřejnou správu s touto problematikou formou příkladů z praxe.

Školením s názvem Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě, které proběhne 16.6.2015 v Olomouci Vás provede odborník na kybernetickou bezpečnost - Petr J. Drahovzal.

Detaily o školení a vizitku lektora naleznete ve výše uvedených odkazech.

Přihlašujte se už nyní na www.efektivniskoleni.cz, na emailu zuzana.kankova@asi.cz nebo telefonicky na 606 535 636

 

Autor:

Zuzana Kaňková

MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých vychytávek a užitečných věcí, které každý uživatel jistě ocení. Hlavní mottem je efektivita a usnadnění kancelářské práce. ECDL testerem je od roku 2005. V roce 2015 získala akreditaci v úrovni Advanced.

Zastřešuje školení a ECDL testy ve školícím středisku Efektivní školení.cz. Spolu s Věrkou Urbanovou neustále připravuje nová témata a lektory.

Energetika
Ubytování a turistika