O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Jak dlouhodobě zajistit správnou formu digitálních dokumentů ve spisové službě

Jak dlouhodobě zajistit správnou formu digitálních dokumentů ve spisové službě

Zveřejněno: 22.05.2015

Modul PAR legislativně vychází ze zákonů č.227/200 Sb. o elektronickém podpisu a konverzi dokumentů. Řeší případy kdy pořízené dokumenty nejsou v předepsaných formátech či neobsahují časové razítko. Legislativně velmi úzce souvisí také se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služby, hlavně z pohledu nakládání s dokumenty v elektronické podobě. Modul umožňuje kontrolu metadat dokumentů pro potřeby generování SIP balíčku definovaných formátů dle NSESS - Národního standardu pro elektronické spisové služby.

 

Účelem modulu PAR je poskytnout nástroj, který bude efektivně řešit činnosti spojené s elektronickým podepisováním el. souborů (dokumentů).  Zejména bude sloužit pro vyhledání el. souborů, které:

 

  • nejsou ve formátu PDF,
  • nejsou podepsané,
  • neobsahují časové razítko,
  • ověření podpisu a hash,
  • vytvoření žádosti do RAK,
  • LTV.

  

Základní funkcionalita:

a)      Konverze souborů do PDF

b)      Podepsání souborů elektronickým podpisem:

  • Vnitřní podpis do PDF
  • Vnější podpis P7s

c)      Opatření souboru časovým razítkem:

  • Vnější časové razítko TST
  • Přidání vnitřního časového razítka k podpisu do PDF 

d)      Ověření dokumentu - ověření platnosti použitého el. podpisu nebo časového razítka

e)      Expirace podpisu - kontrola na přehledu u podepsaných dokumentů platnosti podpisu a časových razítek.

f)       Expirace časového razítka

g)      Kontrola Hash - kontrola na přehledu správnosti Hash (kontrola metadat na dokumentu - úplnost vyplněných dat)

h)      Uložená el. podání

i)        Neověřené verze dokumentů

j)        Neurčený certifikát

k)       Podepsané bez časového razítka

l)        Kontrola formátu souboru

m)     Zadání žádost RAK

n)      Kompletace LTV

 

Fotky:

Autor:

Mgr. Jaromír Filip

Spisová služba, ECDL

Univerzální lektor schopný jedním dechem fundovaně vysvětlit vše od Spisové služby (SSD, SSL) a její metodiky, přes agendy navázané na spisovou službu (Czech POINT, základní registry, ...) až po ECDL školení a testy.