O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Přesnější plnění legislativy: ověření příjímaného podepsaného emailu a ověření podpisu

Přesnější plnění legislativy: ověření příjímaného podepsaného emailu a ověření podpisu

Zveřejněno: 21.05.2015

Jedná se o naplnění :

Vyhlášku 259/2012 Sb o podrobnostech výkonu spisové služby“, § 4 a o zákon 212/2012 Sb. § 3 , kde je konkrétně řečeno toto:
(1) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu, je okamžik doručení datové zprávy, případně nejčasnější časový okamžik, ve kterém již prokazatelně existoval zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka založené na certifikátu, jehož platnost je ověřována.

 

Tímto okamžikem u příjmu elektronického podání rozumíme vstup mailu do zóny úřadu (což je obvykle mail server působící na stejné doméně jako úřad). Pokud tedy úřad, prvnímu mailserveru na cestě k doručení až do modulu POD, důvěřuje z pohledu datumu a času (kterým je procházející mail opatřen), nastavujeme v administraci systému GINIS parametr určující ověřování " k datu doručení " = datum doručení na mail server.

Pro konzultaci a eventuelní nastavení kontaktuje své servisní pracovníky.

 

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika