O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › I malé obce mohou využívat GINIS - Město Horní Benešov

I malé obce mohou využívat GINIS - Město Horní Benešov

Zveřejněno: 22.12.2009

 Programové vybavení GINIS bylo primárně určeno pro velká města. Nyní jej začínají využívat i malé obce.

Od února roku 2009 byl GINIS® nasazován na městě Horní Benešov. Toto město leží na Bruntálsku a má okolo 2500 obyvatel. Po více jak půl roce jsme položili pár otázek finančnímu odboru, jak se jim s novým programem pracuje.

1. Jak hodnotíte implementaci sytému GINIS® na Vašem úřadě? Bylo obtížné na začátku roku rozjíždět nový program?

Přechod na nový program bývá vždy obtížný. Vzhledem k tomu, že se jedná o ekonomickou agendu, je vhodnější nasadit nový program vždy na začátku nového účetního období, což způsobuje částečné problémy s nedostatkem času, se kterým se řada účetních potýká z důvodu uzavírání účetnictví starého roku.

Zpočátku se mi nelíbilo, že Ekonomika GINIS® se skládá ze spousty provázaných modulů, ve kterých se pracuje, na rozdíl od předchozího systému Gordic WIN, kde se pořizovaly jak data z účetnictví, rozpočtu, tiskly sestavy, prováděly uzávěrky pouze v jednom program UCR. Ale to záleží na zvyku, dnes se nad tímto stylem práce již nepozastavuji.

Kvůli trošku jinému postupu práce, kdy se např. při pořizování došlých faktur zadává před samotnou úhradou jak likvidace (předpis faktury), tak krytí (použití rozpočtové skladby), jsme museli částečně upravit a přizpůsobit organizační uspořádání při oběhu účetních dokladů.

Nicméně se nám i přes tyto potíže podařilo ve spolupráci s týmem ASI nový software GINIS-EKO úspěšně zavést a v současné době již bez problémů využívat.

2. Můžete napsat nějaký přínos Ginisu pro organizaci?

Jako hlavní přínos Ginisu vidím zrychlení a usnadnění práce. Ať už jde o proúčtování bankovních výpisů, kdy po stažení z banky jsou max. do 10 minut všechny pohyby proúčtovány a vytištěny účetní doklady, nebo usnadnění práce při účtování předpisů pohledávek a plateb v návaznosti na program Daně, Dávky, Poplatky.

3. Bylo obtížné si zvyknout na nový program?

Z mého pohledu to obtížné nebylo, produktoví specialisté firmy ASI nám připravili ke snazšímu přechodu na nový software názorné příručky k jednotlivým modulům, takže počáteční obavy byly brzy překonány a s programem jsme se bez problémů sžili.

4. Je nový program spolehlivější? Splnil Vaše očekávání?

Provázanost jednotlivých modulů zaručuje větší spolehlivost programu.

5. Doporučila by jste Ginis i jiným organizacím Vaší velikosti?

Vřele doporučuji ekonomiku GINIS všem, kteří si chtějí usnadnit a zrychlit práci.

Ivana Klechová
vedoucí FO
Město Horní Benešov

„Začátek roku, kdy jsme přecházeli na nový program, byl opravdu náročný. Bylo třeba převést všechna data za leden do nového systému a naučit se s ním pracovat. Nejvíce jsme pociťovali časový tlak, protože bylo třeba zajistit běžný chod úřadu, vystavovat a zpracovávat účetní doklady, které jsme později museli dostat do nového programu. Zkrátka - termín účetní uzávěrky je daný. Stálo nás to hodně nervů a práce navíc.

Pracovníci ASI se snažili vycházet vstříc našim potřebám a požadavkům a za pomoci připravených příruček, školení na místě a nesčetných telefonických navigací nás seznámili s novými moduly programu Ginis. Postupně jsme si zvykli na nové, nic jiného nám nezbylo.

I v současné době narazíme na problém, se kterým jsme se ještě nesetkali a žádáme o pomoc a spolupráci.

Novým způsobem oběhu dokladů došlo k zefektivnění naší práce. Na druhou stranu např. opravy dokladů jsou časově náročnější a je navíc písemně zdokumentován každý náš omyl.

Moduly jsou dobře provázány a můžeme plně využívat a spolehnout se na data v nich uložena.“

Věra Sládková
referent FO
Město Horní Benešov

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz