O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

ďż˝vodnďż˝ strana ďż˝ ďż˝lďż˝nky ďż˝ GORDIC stanovisko k novele zákona o dani z přidané hodnoty

GORDIC stanovisko k novele zákona o dani z přidané hodnoty

Zve�ejn�no: 29.03.2019

27. března vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty se dnem nabytí účinnosti 1. dubna 2019. 

Na základě této novely vyvstává jediná bezprostřední povinnost upravit chování modulů GINIS. Jedná se o sjednocení způsobů výpočtu daně tzv. „shora“ a „zdola“ a zrušení možnosti zaokrouhlovat vypočtenou daň na celé koruny.

 

Viz novelizované znění § 37 níže:

 

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Daň se vypočte jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné

plnění, která je včetně daně, nebo výši

částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je

včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením

celkové úplaty při platbě v hotovosti,

a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky

podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě

základní sazby daně, 1,15 v případě první

snížené sazby daně nebo 1,10 v případě

druhé snížené sazby daně.

 

K §37 existuje i přechodné ustanovení č.3, které umožňuje zahájit výpočet dle nového způsobu až o 6 měsíců později ode dne nabytí účinnosti novely.

 

3. Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí

služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle

ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Potřebné programové úpravy budou samozřejmě do systému GINIS zabudovány. Prioritou je pro nás bezchybnost a jednotnost novelizovaného řešení napříč celým systémem GINIS, nikoliv legislativně neopodstatněná rychlost zapracování. Připomínáme tedy, že stávající způsob výpočtu daně „shora“ je i po 1. dubnu nadále plně v souladu s legislativou.

 

Dále v novele zákona o dani z přidané hodnoty existují ustanovení, která mají hypotetický dopad na metodiku GORDIC v oblasti DPH. Vše je odvislé od toho, zda na základě novely budou upraveny formuláře pro Daňové přiznání a Kontrolní hlášení. Mezi tyto potenciální hrozby patří novelizované znění §46, které jemněji rozlišuje případy nedobytných pohledávek, toto jemnější rozlišení se samozřejmě může promítnout i do zmiňovaných formulářů k DPH. V této věci jsme v pondělí zaslali oficiální dotaz na příslušné ústřední orgány, ovšem k dnešnímu dni jsme se nedočkali odpovědi (reálně zvažujeme možnost, že tyto nedobytné pohledávky budeme rozlišovat bez ohledu na tom, zda budou upraveny formuláře pro Daňové přiznání či Kontrolní hlášení). Nadále tedy platí, že do odvolání je Metodika GORDIC v oblasti DPH pro rok 2018 platná i v období 2019!!!

 

V novele zákona o dani z přidané hodnoty je samozřejmě mnohem více změn, nicméně po jejich prostudování jsme nedospěli k názoru, že by si nějaká z těchto změn vynucovala úpravu programu, či úpravu Metodiky GORDIC.

 

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.