O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Usnesení a porady (USN)

Usnesení a porady (USN)

Zveřejněno: 25.02.2016

Rád bych upozornil na zajimavý produkt s nabídky Gordic, USN - Usnesení a porady.

Program Usnesení systému GINIS je neocenitelným pomocníkem při přípravě a zpracování materiálů pro jednání zastupitelstva, rady nebo různých výborů a porad.

  • Zjednodušení a zpřehlednění přípravy jednání
  • Evidence a prezentace výsledků hlasování
  • Export materiálů v elektronické podobě
  • Export materiálů na internetové stránky
  • Kontrola plnění úkolů
  • Napojení na SSL - Spisovou službu, na UKO - Úkoly
  • Proces je po celou dobu velmi přehledný, transparentní a přístupný jen oprávněným osobám
  • Vygenerování široké palety tiskových sestav

 

Program Usnesení (USN) výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje proces přípravy jednání orgánů státní správy a dalších subjektů. Kompetentní osoby vkládají do USN návrhy materiálů a usnesení jednotlivých bodů jednání s veškerými náležitostmi (včetně jakýchkoli elektronických příloh, ať už textových, obrazových nebo zvukových).

Po přípravě jednání v programu USN, se exportují kompletní materiály k jednání v elektronické podobě na CD, flash disk či do chráněného webového úložiště. Takto je pak radní, zastupitelé či jiní zasedající obdrží. A to včetně úvodní přehledné stránky s návrhem programu jednání s odkazy na jednotlivé dílčí materiály.

Aplikace umožňuje evidovat texty nejen ve znění, v jakém byly navrženy na jednání, ale zároveň i ve finální podobě, která byla na jednání přijata. Lze evidovat rozpravy k jednotlivým bodům a sestavit z nich zápis z jednání. I tyto materiály je možné vyexportovat na libovolné elektronické médium, kupříkladu je ve slušivém a jednotném grafickém stylu publikovat na internetu či intranetu. Aplikace hlídá termíny plnění, průběh, případně i ohrožení splnění úkolu.

 

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika