O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Stáže ve firmách - informace pro uchazeče i poskytovale stáže

Stáže ve firmách - informace pro uchazeče i poskytovale stáže

Zveřejněno: 10.11.2014

Hledáte zaměstnání a chcete využít stáže ve firmě? Nebo hledáte zaměstnance a chcete si "vychovat" své zaměstnance? Využijte možnosti stáží ve firmách - více informací se dozvíte v aktuálních článcích na našich www, a to včetně nabídek pracovních pozic, které naše společnost v rámci stáží využije.

Projekt "Stáže ve firmách 2" navazuje na poskytování stáží v rámci úspěšného projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Projekt je pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV.

Cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží o nové inovativní systémové prvky, kterými jsou především vzdělávání mentorů stáží a aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž. Realizací projektu Stáže ve firmách 2 bude posíleno postavení stáží jako jednoho ze způsobů individuálního dalšího vzdělávání.

Způsob vzdělávání spočívá v přímém kontaktu a přenosu know-how od poskytovatelů stáží ke stážistům. Díky projektu je tak stážistům umožněno dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu. Spolupráce pak funguje na bázi stážista x mentor (osoba pověřená poskytovatelem stáže).

Stážista získá řádným absolvováním stáže nejen praxi v oboru, ale také certifikát potvrzující absolvování stáže na konkrétní pozici.

Kdo může být stážistou?

Stážistou se může stát osoba s trvalým pobytem v ČR mimo území hl. města Prahy, pokud je:

 • osobou starší 40 let (ohroženou nezaměstnaností);
 • osobou starší 50 let;
 • nezaměstnaným absolventem/absolventkou;
 • osobou, která je nezaměstnaná déle než 3 měsíce;
 • rodičem na/po rodičovské dovolené;
 • osobou zaměstnanou na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce (DPČ nebo DPP);
 • pedagogickým pracovníkem střední školy vyučujícím odborné předměty.

Kdo může být poskytovatelem stáže?

 • Fyzická (podnikající) a/nebo právnická osoba (např. a.s., příspěvková organizace, o.p.s.), zapsaná v některém z veřejných rejstříků se sídlem/místem podnikání kdekoliv v ČR, která splňuje podmínku existence alespoň 6 měsíců před odesláním karty stáže (tj. inzerátu nabízejícího stáž).
 • Poskytovatel stáže musí být schopen zajistit pro stážistu kvalifikovaného mentora (primárně z řad svým zaměstnanců) a vytvořit podmínky pro řádnou realizaci stáže.
 • Poskytovatel stáže musí splňovat také podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis). 

Co získají účastí na projektu poskytovatelé stáží?

 • Subjekty, které se zapojí do projektu Stáže ve firmách 2, mají možnost přispět k udávání aktuálních požadavků na vzdělávání a praxi a prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají.
 • Po řádném ukončení stáže může poskytovat stáže nabídnout stážistovi zaměstnání.
 • Zapojením se do projektu a využitím ověřeného systému dalšího vzdělávání může poskytovatel stáže vhodným způsobem zdokonalit interní vzdělávací mechanismy.
 • V případě řádné realizace stáže budou poskytovateli stáže po ukončení stáže uhrazeny za stážistu náklady na stáž v předem stanovené výši.

 

Zdroj: www.stazevefirmach.cz

Zdroj: http://www.stazevefirmach.cz/

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika