O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › www.obcepro.cz - webová aplikace usnadní zpracování programů rozvoje obcí

www.obcepro.cz - webová aplikace usnadní zpracování programů rozvoje obcí

Zveřejněno: 11.06.2014

Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně odboru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webovou aplikaci (www.obcepro.cz), která jim usnadní zpracování programů rozvoje obcí.

Důvodem je zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování a poskytnout tak metodickou pomoc zejména malým obcím. Vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadněním tvorby rozvojových koncepcí se zároveň zvýší transparentnost a otevřenost rozhodovacích procesů orgánů obcí. Dále se zefektivní vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv v oblasti koncepčního řízení obcí.

Cíle projektu

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zlepšení kvality řízení obcí
  • poskytnutí metodické pomoci a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí
  • zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí
  • zefektivnění vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv


Aplikace vznikla v rámci  projektu Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obce do ní mohu vstoupit prostřednictvím přístupového kódu, který jim bude přidělen na základě žádosti (www.obcepro.cz, záložka Dokumenty nebo Technická podpora) a zaslán datovou schránkou.

Zdroj: www.mmr.cz

Fotky:

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika