O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Zveřejněno: 01.09.2014

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je projektem, který slouží ke zvýšení odbornosti zaměstnanců firem a tím k vyšší konkurenceschopnosti firem za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR.

Jelikož jde o dotované projekty, jsou spojeny s určitou administrativní zátěží a několika definovanými podmínkami. Tou nejdůležitější je bezdlužnost vůči státním institucím a zdravotním pojišťovnám. Tou neméně podstatnou je nižší než 5% propad v objemu tržeb za poslední 2 uzavřená účetní období. Dalšími podmínkami jsou pak limity v měsíčním čerpání dotací a konečný termín pro ukončení a vyúčtování školení. 

Naše společnost se nyní účastní tohoto projektu s cílem vyšeřot administrativní překážky a zvýšit odbornou kvalitu zaměstnanců v následujícím období říjen 2014 – květen 2015.  

V budoucnu chceme tuto administraci projektu nabídnout také firmám v našem okolí.

Autor:

Ing. Pavel Večeř

Energetika
Ubytování a turistika