O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › DDP - vymáhání obecně

DDP - vymáhání obecně

Zveřejněno: 24.04.2014

V modulu GINIS DDP je výhodou přehledné vedení údajů o vymáhání na kartě poplatníka. Není tedy nutné vést evidenci o vymáhání externě, například v textovém či tabulkovém editoru (Word, Excel). Zároveň modul zajišťuje maximální možnou automatizaci procesu vymáhání.

  • Můžeme si naadministrovat takzvané skupiny vymáhání, ve kterých je zajištěno navázání na jednotlivé příjmy. Tím se dá předejít použití špatné skupiny vymáhání v jiném příjmu. Zohledňují se v nich kroky vymáhání s návazností na předchozí kroky, popřípadě je možné nastavit adresáty vymáhání. Skupinu vymáhání lze nastavit na více příjmů a zároveň na jeden příjem je možné nastavit více skupin vymáhání, pokud to je potřeba.
     
  • Mimo skupiny vymáhání je možné si předdefinovat automatickou částku nákladů řízení – jak minimální částkou, tak procentuální částí nezaplaceného předpisu – to zajistí uživateli komfortněji generovat vymáhání.

  • Jelikož není možné vymáhat cizí pohledávky na jednom poplatníkovi, není možné využívat zastaralou metodu napojených poplatníků. Rozdělením poplatníků dochází k jasnému určení dluhů na osobu. Takto je možné zasílat upomínky, platební výměry a další kroky vymáhání jasně na daného poplatníka.

  • Pokud má organizace, která generuje vymáhání, zájem zasílat určitý krok vymáhání na jinou osobu (například rodiče, zákonné zástupce…), je možné využít funkce dotčených subjektů – nadefinování adresáta k dané osobě.

  • Proces vymáhání lze generovat jednotlivě na poplatníkovi, nebo hromadně na množině poplatníků (vydefinujeme si výběrovou maskou či jiným filtrovacím nástrojem, které nabízí DDP). V tomto kroku je možné zvolit, zda generovat s náklady řízení či náklady exekuce. Pokud tak učiníme, v DDP se vygenerují zvolené předpisy s různými typy pohybu. Ty mají v ADP již naadministrované potřebné předkontace. Jelikož se využívá různých typů pohybu, je zároveň možné využít prioritu úhrad na různé typy pohybu (určuje na který předpis půjde úhrada nejdříve).

  • Pokud proběhl proces vymáhání v pořádku, přesunou se všechny vygenerované kroky do oblasti tzv. přehledu vymáhání.  Zde má uživatel možnost tisknout dokumenty vymáhání (popřípadě obálky) hromadně i jednotlivě. Zároveň je možné nahlížet do historie vymáhání, jak jednotlivých poplatníků, tak i dle různých filtrovacích kritérií.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika