O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Legislativa Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Legislativa Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Zveřejněno: 17.01.2014

Výzvy jednomu zájemci se staly oblíbeným terčem novinových článků a synonymem předraženosti, netransparentnosti a neefektivity. Přitom jde o standardní způsob vypsání tendru dle zákona o veřejných zakázkách. Ten také přesně definuje, v jakých případech a za jakých podmínek lze JŘBU použít.

V poslední době se v médiích množí články a reportáže napadající oprávněnost využití institutu jednacího řízení bez uveřejnění, dříve nazývaného také výzva jednomu zájemci. Autoři těchto „úvah“ bez jakéhokoliv seznámení se s problematikou i daným případem odsoudí zadání zakázky jednomu dodavateli a automaticky v něm čtenáři podsouvají nekalé či korupční jednání, předraženost a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Že IT systém funguje? To je přece jedno!

Vítaným terčem v těchto případech jsou informační systémy a informační technologie obecně. Ne, že by měly IT ve veřejné správě zrovna nejlepší pověst, to v žádném případě. Ovšem kdo jiný než zástupci médií by měli mít snahu odlišovat zrno od plev, IT bubliny od reálně odvedené práce a fungujících programů. Realita je ovšem jiná. Vždyť je to tak snadné: najdu si zakázku, sečtu fakturované částky za několik let zpátky a k takto získané sumě připíšu “bez výběrového řízení!” Čtenář lačnící po dalších aférách, nad kterými by se mohl pohoršovat, tleská, a autor se může pochválit za investigativní přístup a odhalování nepravostí. Ani náznak zamyšlení nad tím, zda něco funguje nebo nefunguje. Nad účelem a přínosy projektu, které v mnoha případech náklady převyšují. Nad tím, zda byl systém uveden do provozu řádně, zda nebyl překročen rozpočet či zda byl dodržen harmonogram. Už vůbec zde pochopitelně není prostor pro vyjádření spokojenosti objednatele i samotných uživatelů, srovnání s cenou a kvalitou srovnatelných projektů. To by dojem z “odhalení něčeho velkého” samozřejmě zkazilo. Opomíjen je pochopitelně i objem práce na takových zakázkách a odpovědnost dodavatele. V tomto čísle prezentovaným jednotným ekonomickým systémem Hlavního města Prahy proteče ročně více než 44 miliard korun (tedy asi tolik, kolik představuje rozpočet ministerstva obrany). Pro ilustraci, městské části Praha 4, Praha 10 a Praha 8 by v případě, kdyby byly posuzovány samostatně, byly pátým, šestý a sedmým největším městem České republiky.

Žádné tajnosti, ale rozumná cesta k zajištění rozvoje

To se ovšem čtenář bulvárně laděných článků, které v něm mají vyvolat rozhořčení, již nedozví. Stejně jako informace o tom, že existují případy, kdy je využití zde uplatněného instrumentu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) nejenom z hlediska efektivity a ochrany investic možné, ale dokonce z legislativních důvodů nutné. V IT je JŘBU uplatňováno v případech plynulého rozvoje již jednou vysoutěženého informačního systému a zajištění jeho podpory a údržby. Jde o standardní způsob vypsání tendru dle zákona o veřejných zakázkách. Ten také přesně definuje, v jakých případech lze JŘBU použít a za jakých podmínek. To je i případ JES a některých dalších projektů společnosti GORDIC®. Firma má totiž vzhledem ke své obchodní politice výhradní právo své programy šířit, tedy dodávat kopie a poskytovat licence k užití, a tyto programy udržovat a upravovat. Daný informační systém tak může z logiky věci rozvíjet a komplexně podporovat pouze ona.

Převzato GORINFO 2/2013 GORDIC, Vladimír Přech

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz