O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Modul Matrika podporuje statistická hlášení

Modul Matrika podporuje statistická hlášení

Zveřejněno: 15.12.2014

Podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě mají matriční úřady povinnost vykazovat Českému statistickému úřadu (dále ČSÚ) narození, uzavření manželství a úmrtí.  V modulu MTK - Matrika podporujeme hlášení o uzavření manželství Obyv 1-12 a hlášení o úmrtí Obyv 3-12.

 

O změnách v statistických hlášeních informuje ČSÚ všechny matriky formou dopisu:

  1. Předávání dat elektronicky ve formátu .xml – tento způsob je pravděpodobně oboustranně nejvýhodnější. Pro Vás to znamená mít naprogramován výstup z Vašeho informačního systému dle popisu, který najdete v příloze a také na stránkách www.vykazy.cz v záložce Demografická hlášení – Download (XSD 2015-UTF-8).
     
  2. Použití vyplnitelného PDF formuláře – na internetových stránkách www.vykazy.cz v záložce Demografická hlášení – Formuláře, bude možné od 20.1.2015 stáhnout vyplnitelný formulář ve formátu PDF, který zcela nahrazuje dosavadní formulář EPV-WEB (ten již nebude možné pro zpracování roku 2015 používat). Údaje lze do PDF formuláře vyplnit a odeslat na přednastavený E-mail: epv-obyv@czso.cz nebo datovou schránkou.
     
  3. Použití papírového tiskopisu – klasický způsob vyplňování hlášení a posílání poštou.

 

Od roku 2013 v modulu podporujeme předávání statistických hlášení elektronickou formou ve formátu XML dle bodu 1. Výkaz je možné provést pro každou událost samostatně nebo hromadně. Hromadným způsobem lze data vykázat za celé vykazované období, tj. jedenkrát za celý měsíc. Z důvodu podpory hlášení v XML formátu je v modulu také samozřejmě podporována evidence potřebných údajů .

Vykazování dat hromadným způsobem ČSÚ preferuje a tento způsob doporučujeme používat.

 

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika