O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Efektivní školení má rostoucí trend

Efektivní školení má rostoucí trend

Zveřejněno: 23.10.2015

S blížícím se koncem roku začíná většina firem bilancovat uplynulé období, dívat se, co se podařilo a kde lze najít prostor pro další zlepšení. Nejinak je tomu také u nás. Poslední 2 roky pro nás byly přelomové, neboť jsme posílili vzdělávací tým a uvedli v život projekt Efektivní školení.

Záměrně jsme tak osamostatnili sekci "vzdělávání", abychom se jí mohli plně věnovat.

Naším cílem, v uplynulém období, byly zejména tyto dílčí oblasti:

  • Posílit síť našich lektorů.
  • Rozšířit nabídku školení.
  • Proškolit více osob.
  • Zvýšit kvalitu nabízených školení.
  • Optimalizovat procesy spojené s organizací školení.
  • Rozšířit regiony, ve kterých působíme.

Výše uvedené cíle, byly více než optimistické, přesto se nám podařilo téměř ve všech bodech zaznamenat zlepšení, a to nás velmi těší a motivuje k dalšímu zlepšování směrem k našim zákazníkům.

Porovnáme-li období měsíců leden-říjen, pak:

  • V roce 2015 jsme proškolilii o téměř 60% více účastníků, než v roce 2014.
  • Kvalita školení je vždy složitě měřitelná, neboť nároky našich zákazníků jsou opravdu různé. Nicméně jsme začali více využívat profesionálních školících míst, více se zaměřujeme na pohodlí účastníků, poskytované materiály a jejich prezentaci.
  • Současně se nám podařilo optimalizovat naše interní procesy, díky kterým máme více prostoru na získávání nových lektorů a témat, což dokládá naše stávající nabídka seminářů a prezentace lektorů, kteří s námi spolupracují.
  • Do našich regionů jsme přidali Pardubicko, Královéhradecko a Opavsko - zde se nám čím dál víc daří oslovovat nové zákazníky.

Celkově jsme tedy více než spokojení, nárůst Vašeho zájmu o námi nabízené semináře jen dokládá, že jdeme správným směrem.

 

Děkujeme Vám, našim zákazníkům, kteří nám tyto změny umožňujete!

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika