O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Nový vzhled rozklikávacího rozpočtu

Nový vzhled rozklikávacího rozpočtu

Zveřejněno: 25.03.2014

Program rozklikávací rozpočet dává možnost občanům sledovat vývoj ekonomiky města na internetu. Nabízí aktuální přehled rozpočtu na internetových stránkách města, a to v rozsahu schválené očekávané příjmy a jejich skutečné plnění, a současně schválené výdaje včetně jejich skutečného čerpání veřejných financí.  

Produkt je určen jak pro obce a města, tak i pro příspěvkové organizace, umožňuje zobrazit přehled hospodaření z pohledu zřizovatele. Naše řešení rozklikávacího rozpočtu umožňuje různé strukturované pohledy pro zveřejňování -  interní pro management nebo externí pro veřejnost.

Příjmy a výdaje lze zobrazovat podle odvětvového členění (školství, doprava, zdravotnictví, sociální služby,…), podle funkčního členění (investiční a neinvestiční výdaje, příjmy, financování), podle zdrojů financování (vlastní, státní, evropské), podle akcí (data, projekty, dotované organizace), podle vnitřního organizačního členění (kapitoly, odbory). 

Firma Gordic nyní přichází s uživatelsky příjemnějším vzhledem rozklikávacího rozpočtu, kdy nemusíme znát členění účetní věty (např. na položky, oddíly, apod.). Data jsou prezentována pomocí grafických symbolů a slovních popisů, např. bydlení, kultura, školství, viz. Přílohy. 

Fotky:

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika