O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Elektronická podání na Českou správu sociálního zabezpečení

Elektronická podání na Českou správu sociálního zabezpečení

Zveřejněno: 22.11.2013

Od 1.1. 2014 je povinná elektronická komunikace s ČSSZ.

Služba e - Podání umožňuje pomocí internetu snadné elektronické zasílání povinných formulářů z Vašeho počítače, přispívá k usnadnění a urychlení vzájemné komunikace klientů s ČSSZ. Tato služba využívá elektronické formuláře, které vyplněné údaje převádí do datové věty, a zároveň umožňuje automatickou kontrolu úplnosti vyplnění a logických vazeb. Klient má tak jistotu, že formulář vyplnil správně. 

Co k tomu potřebujete?

Pro využívání služby e - Podání je potřeba mít zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, nainstalovaný program Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na www.602.cz a elektronický formulář pro vyplnění a odeslání. 

Elektronické předávání je podmíněno tím, že Váš mzdový systém umí vytvořit a uložit na počítač datový soubor, jehož datová struktura splňuje určitá pravidla. Celá řada současných systémů umožňuje vzniklý datový soubor také digitálně podepsat a zašifrovat. V opačném případě můžete k podepsání a zašifrování použít externí programový modul. Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro tyto případy není nutné program Form Filler používat. Pro zjištění vlastností vašeho speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej před využívaním služby e - Podání nejprve registrovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a současně registrovat osoby oprávněné k podávání formulářů. Bližší informace k registraci naleznete na webových stránkách ČSSZ:www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace. Prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu probíhá služba e - Podání přes speciální komunikační rozhraní ČSSZ, tzv. Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP). Při odesílání přes VREP můžete poslat najednou více formulářů, až 1 500 formulářů. Netýká se služeb e - Podání OSVČ a PVPOJ, které musí obsahovat na jedno odeslání jen jeden formulář.

V současné době poskytují kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) tyto společnosti:

  • Česká pošta s.p.
  • eIdentity, a.s.
  • První certifikační autorita, a.s.

Jako zaměstnavatel přes e - Podání můžete zasílat následující formuláře:

  • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP),
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ),
  • Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI),
  • Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě (POS). 

Elektronické předávání je podmíněno tím, že váš mzdový systém umí vytvořit a uložit na počítač datový soubor, jehož datová struktura splňuje určitá pravidla. Celá řada současných systémů umožňuje vzniklý datový soubor také digitálně podepsat a zašifrovat. V opačném případě můžete k podepsání a zašifrování použít externí programový modul. Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro tyto případy není nutné program Form Filler používat. Pro zjištění vlastností vašeho speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej před využívaním služby e - Podání nejprve registrovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a současně registrovat osoby oprávněné k podávání formulářů. Bližší informace k registraci naleznete na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace. Prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu probíhá služba e - Podání přes speciální komunikační rozhraní ČSSZ, tzv. Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP). Při odesílání přes VREP můžete poslat najednou více formulářů, až 1 500 formulářů. Netýká se služeb e - Podání OSVČ a PVPOJ, které musí obsahovat na jedno odeslání jen jeden formulář.

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika