O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Interaktivní úřad GORDIC

Interaktivní úřad GORDIC

Zveřejněno: 09.04.2015

Kam směřují peníze z našeho rozpočtu?

Jak hospodaří naše příspěvkové organizace?

Kdo naší organizaci dodává například v oblasti bytové výstavby?

 

I na tyto otázky si snadno může zodpovědět každý občan s přístupem k internetu, a to díky aplikaci Interaktivní úřad, umístěné na webových stránkách města, kraje či jiné organizace veřejné správy.

Interaktivní úřad GORDIC

  • Umožňuje široké veřejnosti udržovat si stálý přehled o fungování organizace.
  • Posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných prostředků.
  • Je symbolem moderního, otevřeného a přátelského úřadu 21. století.
  • Otevřený komponentní systém s možností rozšiřování portfolia pohledů

 

Přehledná a srozumitelná prezentace údajů o fungování různých agend úřadu, kterou si každý občan, úředník nebo manažer může zobrazit ve svém internetovém prohlížeči. Aplikace umožňuje nahlédnout na tato data poutavou grafickou formou a v potřebném míře detailu, kterou určuje sama organizace. K dispozici je jsou základní obecné přehledy z oblastí rozpočtu, hospodaření příspěvkových organizací, smluvních vztahů, zpracování dokumentů, ale i detailnější pohledy, mnohdy vycházející ze specifické metodiky.

 

Vzhledem k přímému napojení na informační systém správy dokumentů je tato prezentace maximálně efektivní, umožňuje prezentovat i ta nejaktuálnější data uložená v informačním systému a nevyžaduje žádné dodatečné náklady spojené s propojením na zdroje dat. Kromě pasivní prezentace informací je k dispozici i nástroj pro komunikaci s občany, kteří se formou elektronického minireferenda mohou vyjádřit k aktuálním otázkám fungování organizace.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika