O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Vydejte se s GINISem zelenou cestou k lepšímu životnímu prostředí

Vydejte se s GINISem zelenou cestou k lepšímu životnímu prostředí

Zveřejněno: 04.08.2015

Vydejte se s GINISem zelenou cestou k čistějšímu životnímu prostředí

 

Přemýšlíte, jak může software napomoci k čistějšímu životnímu prostředí? Je vůbec možné počítačovým programem pozitivně ovlivnit chování lidí?

Vedení pohraničního městečka Město Albrechtice uvažovalo o cestě, jak zvýšit třídění a recyklaci odpadů z tuhého komunálního odpadu (TKO). Otázkou bylo, jak přesvědčit občany ke vzornějšímu třídění odpadů.

 

Vize byla jednoduchá – jestliže občane třídíš odpady, jak máš, dostaneš na oplátku od města odměnu. Formou odměny je v tomto případě sleva za poplatek za odvoz TKO na další rok a to až do výše 50%. V současnosti mají místní občané možnost třídit odpad papírový a plastový. Započítávání úlev z poplatku má svá pravidla. Každý nově zaregistrovaný poplatník TKO obdrží 2 sady 14 samolepek s unikátními čárovými kódy. K tomu dostane barevně rozlišené pytle na papírový/plastový odpad, které bude identifikovat svými nálepkami. Obsah jednotlivých pytlů musí respektovat daná pravidla – např. minimální hmotnost, nesmí obsahovat nepovolený odpad (např. plastové nádoby od chemikálií, plastové trubky, znečištění papír, apod.), jinak je pytel vyřazen a úleva započtena není. Pokud odevzdaný pytel pravidla splňuje, je započítána sleva ve výši 5,- Kč za pytel plastu a 0,50 Kč za každý započítaný kilogram papíru.

 

Jak v tom všem figuruje IS GINIS?

Využili jsme modulu Daně, dávky, poplatky a pohledávky (DDP). Pro každý druh odpadu je zvlášť naadministrovaná pohledávka bez účtování, jelikož nám slouží pouze pro evidenci. Pokaždé, když se přijde občan zaregistrovat je zaveden do těchto pohledávek. „Obrovskou výhodou tohoto řešení v jednom informačním systému je, že není nutné opakovaně vypisovat nacionále nově registrovaných žadatelů o úlevy, protože je již v systému máme evidované. Nemusíme se starat o další zálohování externího programu a naši pověření referenti mají informace o slevách v budově úřadu města ihned k dispozici, protože detašované pracoviště sběrného dvoru je napojeno do databáze GINISu VPN tunelem.“ odpovídá mi na otázku, co vidí jako největší výhodu tohoto řešení, Miroslav Holub, vedoucí odboru sdělovacích prostředků a IT.

 

Občané mají aktuální přehled lehce dostupný

Musí občan, který se zapojil do programu tříděný odpadu, pokaždé volat na úřad města Město Albrechtice, aby zjistil, kolik odpadu již vytřídil a jaká je vlastně celková výše jeho slevy pro příští rok?

 

Inspirovalo nás řešení produktu Rozklikávací rozpočet firmy GORDIC, který město Město Albrechtice také používá (můžete jej nalézt na http://rozpocet.mesto-albrechtice.cz). Využíváme tzv. reporting services, které slouží k prezentování potřebných dat z databáze a pohledy je možné zobrazit v jakémkoliv internetovém prohlížeči. Občan, který má přístup k internetu, se může kdykoliv podívat na přehled svých slev. Stačí se přihlásit přes stránky města pod svým jménem a heslem. Vyplní svůj unikátní přidělený kód, který se nachází na jeho samolepkách, které nalepuje na odpadkové pytle. Poté se mu dostane kompletní přehled jednotlivých slev i jejich součet a má přesnou informaci, jaký bude jeho poplatek za TKO v příštím roce.

 

Prohlídka za plného provozu

Protože jsem chtěl mít představu o tom, jak naše řešení funguje v praxi a nejen teoreticky u počítače, vydal jsem se na sběrný dvůr města Město Albrechtice. Setkal jsem se vedoucím sběrného dvoru p. Lukášem Antonem a zjišťoval, jak vše funguje v reálu.
„Občané mají veškeré informace o tom, jak mají třídit na stránkách města nebo volají k nám, na sběrný dvůr. Když mají zájem, každé úterý provádíme registrace a vydáme pytle a samolepky s kódy, které si tiskneme z GINISu. Po počátečním ‚boomu‘ se nám průměrně registrují každý týden 1-2 noví občané, nyní máme asi kolem 170. Potom jednou za týden vezmeme váhu, všechny obdržené pytle s odpadem a čtečku čárových kódu. Bezdrátová čtečka čárových kódů nám šetří hodně času, protože nemusíme v systému hledat lidi ručně. Po jednotlivých váženích zadáváme slevy do DDP podle váhy. Pokud se nám stane, že obsah pytle nevyhovuje stanoveným pravidlům, pořídíme jeho fotografii a vyřadíme ho. Fotografie si můžeme přiřadit v modulu DDP k jednotlivým případům, jsme tak chráněni vůči reklamacím.“ dostávám odpovědi na mé četné otázky.

 

Největším překvapením pro mě ovšem bylo, když jsem se zeptal, jestli je znát rozdíl ve třídění odpadů. Pan Anton mi na to odpověděl: „Obvykle jsme svezli 1 800 – 2 100 kg plastů, záleží na ročním období a 600 kg papírů. Teď vytřídíme průměrně o 500 kg plastů a 1 000 kg papíru více. Navíc fakt, že se jedná o suroviny, které můžeme dál odprodat, pokrývá značně náklady na poskytnuté slevy. Dokonce máme dva poplatníky, kteří za půl roku dosáhli již maximální slevy.“ Pokud poplatník dosáhne maximální možné slevy, třídí dál a tyto slevy se odečítají z poplatků jiných poplatníků, např. členů rodiny.

 

 

Toto řešení jasně ukazuje, že se touto cestou vyplatí jít.  Vydejte se zelenou cestou i Vy!

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika