O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Představení modulu Elektronické skartační řízení (ESR)

Představení modulu Elektronické skartační řízení (ESR)

Zveřejněno: 18.09.2013

Modul navazuje na modul eSPI a je určen pro uzavření životního cyklu elektronických dokumentů. Dalším cílem tohoto modulu je hromadné generování SIP balíčků, jejich export do NDA a u dokumentů, které úspěšně „projdou“ elektronickým skartačním řízením zabezpečí mazání metadat z databáze. Modul bude umožňovat následující:

  • zobrazení seznamů vygenerovaných skartačních návrhů a skartačních protokolů
  • generování SIP pro realizovaná skartační řízení jednotlivě i hromadně
  • export SIP do digitálního archivu (správního, Národního či krajského) a příjem potvrzení z digitálního archivu, že SIP byly úspěšně přijaty
  • smazání dat pro dokumenty prošlé skartačním řízením, ponechání jen hlavičky (doposud na dotaz AS MV neposkytla odpověď co je tzv. hlavička dokumentu)
  • možnost vyhledávání dokumentů / spisů / balíků (obdobně jako v modulech SPI, eSPI)

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika