O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Vzdělávání pracovníků distributora v oblasti občanského zákoníků

Vzdělávání pracovníků distributora v oblasti občanského zákoníků

Zveřejněno: 19.05.2014

 Nový občanský zákoník přinesl spoustu změn do běžné činnosti našich zákazníků a v neposlední řadě i do smluvních vztahů jak zákazníků tak vlastní organizace distributora

Z tohoto důvodu proběhlo dne 7.4.2014 proběhlo v prostorách hotelu Olberg v Olomoučanech školení pro manažery a vedoucí projektů, které bylo zaměřeno na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. 

Seminářem, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých VAR, nás provázeli Judr. Sáša Navrátilová, MBA a JUDr. Jiří Navrátil. Během celodenního programu nás lektoři mimo jiné seznámili s dopady nového občanského zákoníku do sféry podnikání, věcných práv a vlastnictví, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce a do závazkového práva. Především odpolední část programu byla naplněna zajímavými příklady z praxe a dotazy účastníků, z nichž někteří zůstávali v diskusi s lektorem ještě i po skončení semináře.

Věříme, že školení bylo pro všechny přínosem a umožní naším pracovníkům správně reagovat na požadavky a dotazy našich zákazníků.

Fotky:

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz