O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Nejnovější dotace pro města a obce budou otevřeny na přelomu roku 2014/2015

Nejnovější dotace pro města a obce budou otevřeny na přelomu roku 2014/2015

Zveřejněno: 02.09.2014

Vláda dne 10. 7. 2014 schválila operační programy pro programové období  2014 – 2020, díky kterým může ČR čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Pro toto období by ČR měla získat finanční prostředky ve výši 600 mld. Kč. Pro města a obce jsou k dispozici 2 programy, v rámci niž mohou čerpat podporu na realizaci svých projektů.

Operační program ZAMĚSTNANOST (dotace v rámci 4. osy Efektivní veřejná správa)

 • Zefektivnění vzdělávání, odborná příprava a rozvoj úředníků správních úřadů a řadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků
 • Zlepšení kvality řízení managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků
 • Zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti
 • Zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů pozemních samosprávných celků

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstav u a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras či na výsadbu doplňkové zeleně
 • Pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení
 • Výstavba, rekonstrukci, rozšíření a vybavení sociálních podniků
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností
 • Úprava budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro vzděláván dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří za účelem snižování spotřeby energie
 • Výměna zdroje tepla bytového domu využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za ekologicky šetrné zdroje
 • Revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových rezervacích či národních kulturních památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a komunikační systémy veřejné správy
 • Pořízení územních a regulačních plánů nebo územních studií  

První výzvy budou zveřejněny již na konci tohoto roku. Průběžně  Vás o nich budeme informovat na našich stránkách.

 

Zdroj: Dotační noviny pro obce a města

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika