O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Kdy vlastně jít na vstupní a periodické lékařské prohlídky?

Kdy vlastně jít na vstupní a periodické lékařské prohlídky?

Zveřejněno: 31.01.2014

V roce 2013 byl přijat Zákon č. 47/2013 o specifických zdravotních službách.

Vstupní lékařské prohlídky se u pracovních poměrů vyžadují vždy, u DPP a  DPČ dle kategorie prací od druhé rizikové výš.

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií.

Podmínky pro zařazení prací do kategorií jsou definovány ve V 432/2003 Sb.

Periodické prohlídky

(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

a) v kategorii první se provádí

  • 1. jednou za 6 let, nebo
  • 2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b) v kategorii druhé se provádí

  • 1. jednou za 5 let, nebo
  • 2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok

 

(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí

a) jednou za 4 roky, nebo

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika