O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Letní distribuce řady G0

Letní distribuce řady G0

Zveřejněno: 26.06.2014

V průběhu měsíce července budou pracovníci ekonomického týmu firmy ASI informační technologie s.r.o. provádět distribuci programů řady G0. 

Nejvýraznější změnou je pro obce změna AU u účtu 521. Pro správné fungování této změny je však nutné u Vás aktualizovat modul UCR - Účetnictví a sestavy.

Proto jsme připravili distribuci modulů řady G0, se kterou bychom Vás rádi v následujících dnech navštívili. Nejvýraznější změny jsou pak v modulu Evidence majetku (individuální účetní odpis a zvýšený odpis pro technického zhodnocení až následující měsíc). Dále je to automatické proúčtování bankovního výpisu v modulu KXF - Komunikace s bankou. Také doporučujeme pokud ještě nemáte, nechat si vytvořit (nebo nechat ukázat postup) tvorby automatické předkontace pro pravidelně se opakující účetní operace.

Rádi bychom Vám také připomněli postup pro vytvoření a zaslání výkazu o schválení/neschválení účetní závěrky, pokud jste tak ještě neučinili. V 6. měsíci roku 2014 zvolíme menu Účetnictví\Pořizování\Doplňkové informace a Schválení/neschválení řádné účetní závěrky. Zde vyplňte potřebné údaje a nezapomínejte na vyplnění jmen osob zodpovědných za schválení/neschválení. Výstup XML souboru pro CSÚIS najdete přes menu Účetncitví\Tisk\Generátor\Výkazy\Účetní výkazy (dle typu ÚJ).

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika