O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Různé pohledy na saldo v DDP GINIS standard

Různé pohledy na saldo v DDP GINIS standard

Zveřejněno: 23.02.2016

Poměrně velké množství uživatelů si nepamatuje, nebo neví jaký je v modulu GINIS standard DDP rozdíl mezi pohledy splátkovými, účetními a vymáhacími. Proto nabízíme toto krátké shrnutí pro lepší orientaci v modulu GINIS standard DDP.

 

Pro připomenutí:

  • Na základě předpisu a skutečně došlých plateb od poplatníka (dlužníka) je počítáno saldo splátkové, jako rozdíl předepsaných částek po datu splatnosti a došlých plateb dle data zaplacení nebo saldo účetní jako rozdíl předepsaných částek po datu vzniku předpisu a plateb přijatých bankou nebo pokladnou dle data bankovního výpisu. V případě, kdy je nutné přejít k vymáhání pohledávky, systém pracuje se saldem vymáhacím. Saldo je počítáno na základě předpisu dle data splatnosti a došlých plateb před i po datu splatnosti.

 

  • Nezapomeňte využívat pro ulehčení práce i možnosti rychlé masky nad seznamem případů, v případě, že chcete nahlížet na seznam poplatníků dle rozdílných, výše uvedených pohledů. Ke zmíněnému se dostanete přes menu Pohledy – Pohledy nad seznamem případů – Přeplatky/Nedoplatky. Následně, dle nastavených parametrů se zohlední celý seznam poplatníků. Tyto volby můžete využít pro další (rychlejší) generování sestav, případně pro hromadné vymáhání.

 

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika