O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Představujeme nové lektory: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Představujeme nové lektory: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Zveřejněno: 04.10.2016

Pro letošní podzim pro Vás opět připravujeme NOVINKY! Pojďme si představit lektory a témata, na které se můžete těšit.

 

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Spoluautor zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Člen pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy. Zkušený lektor zabývající se právem na informace, svobodou projevu, registrem smluv, radničními periodiky, ... Autor řady odborných publikací. 

 

Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Seminář se věnuje aktuální a nové povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016.

 

Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Vedle výkladu jednotlivých ustanovení zákona navrhuje, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech, jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost (někdy též kverulační), jak pomocí internetu zjednodušit proces poskytování, jak zveřejňovat povinné informace a které to vlastně jsou.

 

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika