O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Aktualizace výzev IROP

Aktualizace výzev IROP

Zveřejněno: 30.05.2017

Některé dotační výzvy nemusí zůstat po celou dobu příjmu žádostí ve stejném znění. Dvě nejzajímavější a aktualizované výzvy pro obce/města, které jsou stále spuštěné, přibližujeme níže.

IROP KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.

PŘEDMĚT DOTACE: Fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.); Nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel); Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů jejich uživatelů a administrátorů.

ŽADATEL: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 22. 11. 2017.

 

IROP VÝZVA Č.4 AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Podpora zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

PŘEDMĚT DOTACE: Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání. Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

ŽADATEL: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

VÝŠE PODPORY: Až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 14.12.2017.

 

Zdroj: http://www.dotacni.info

 

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika