O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Výzva č. 22 přispěla k dočerpání IOP

Výzva č. 22 přispěla k dočerpání IOP

Zveřejněno: 02.06.2015

Výzva č. 22 Integrovaného operačního programu byla vyhlášena 14. dubna 2014. Cílem této podpory bylo posílení informačních technologií úřadů samosprávy v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy. 

 

Výzva tak podpořila elektronizaci veřejné správy v ČR. Oprávněnými žadateli byly obce. Celková finanční výše výzvy byla určena nejprve na 250 milionů korun. V červnu 2014 pak došlo k navýšení na 400 milionů korun. K 30. červnu 2014 Řídicí orgán IOP ukončil příjem žádostí. Podáno bylo celkem 215 žádostí za přibližně 700 milionů korun. Z  toho počtu podpor dostalo 116 projektů a 99 projektů zůstalo pod čarou.

 

Po zhodnocení finančních úspor na konci roku 2014 se však ukázalo, že i projekty pod čarou by mohly dostat šanci. Proto byla 4. prosince 2015 výzva navýšena na 697 milionů korun. Tato suma svým rozsahem mohla uspokojit všechny podané projektové žádosti v této výzvě. V  současné době zbývá vydat posledních deset rozhodnutí o přidělení dotace. Podpora jde obcím na projekty na rozvoj informačních technologií v úřadech, a to v rozsahu 1 až 6 milionů korun.

 

V  praxi se jedná o systémy zpracovávající personální, ekonomickou a rozpočtovou agendu, virtualizaci aplikací desktopů, serverů a infrastruktury, propojení lokálních systémů s registry veřejné správy či digitalizaci dat.

 

Na programy IOP bude v roce 2015 navazovat program IROP - více informací najdete ve čtvrtletníku IOP pod lupou.

 

Zdroj: www.dotaceeu.cz

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika