O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Finanční podpora digitální gramotnosti v ČR

Finanční podpora digitální gramotnosti v ČR

Zveřejněno: 26.08.2015

Do roku 2020 plánuje vláda, s přispěním fondů EU,  vynaložit kolem sedmi miliard korun na zvýšení digitální gramotnosti Čechů.

Prostřednictvím lepší implementace výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i prostřednictvím rekvalifikačních kurzů se stát zaměří na zvýšení digitální gramotnosti občanů.

Plán počítá také např. s:

  • dobudováním vysokorychlostních internetových sítí,
  • posílením kybernetické bezpečnosti,
  • zavedením plně elektronické komunikace s úřady,
  • s vyšším využitím otevřených dat stání správy.

Akční plán reaguje na evropskou Strategii pro jednotný digitální trh, kterou vydala Evropská komise letos v květnu, a připravuje půdu ČR na budoucí projednávání digitální agendy v Bruselu.

Česká internetová populace čítá přes 6,8 milionu osob. Dopad internetové ekonomiky, tedy činností přímo spojených s internetem, odpovídá zhruba třem procentům HDP. Nepřímo pak tvoří téměř deset procent HDP.

Zdroj: http://www.tyden.cz

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika