O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Představení nové lektorky: Lenka Šimková

Představení nové lektorky: Lenka Šimková

Zveřejněno: 02.10.2017

 

Pojďme si představit lektora a téma, na které se můžete těšit.
 

Lenka Šimková

lektorka s více jak 25 let působila jako sociální pracovnice v oblasti sociálních služeb.

Od r. 1990 se věnuje systemickému přístupu, má výcvik ve skupinové terapii a v systemické terapii. Působí jako konzultantka a lektorka (přes 4000 lektorských hodin), spolupracuje s různými organizacemi – zajímá ji jak konkrétní klientská práce, tak i vyladění spolupráce uvnitř pracovních týmů. S klienty pracuje nejen klasicky tváří v tvář, ale má zkušenost i s prací na telefonické bázi.

Motto: “Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde.“

 

Hranice vnitřní a vnější

Kurz se zaměřuje na otázku udržení profesionálních hranic při práci s klienty - jak chránit sebe před jejich překračováním ze strany klientů i jak chránit klienty před jejich překročením ze strany profesionálů. Dotýká se jak týmové práce a dojednávání spolupráce s klienty, tak i práce se sebou samým (psychohygiena). Vychází z předpokladu, že nastavování hranic je důležitou součástí profesionální výbavy pomáhajících pracovníků, neboť řada problémů, které klienti řeší, souvisí buď s nejasnými hranicemi, nebo naopak s příliš rigidně nastavenými hranicemi.

Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.

Energetika
Ubytování a turistika