O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Spisová služba GINIS SSL ve službách malých obcí

Spisová služba GINIS SSL ve službách malých obcí

Zveřejněno: 08.10.2008

 Díky stále většímu zájmu o řešení elektronické spisové služby pro obce, nás potěšil i rostoucí zájem o tento produkt v sektoru malých obcí.

Příkladem takovéto obce je například i obec Chromeč. Tato obec s 580 občany se rozhodla řešit oběh dokumentu na organizaci prostřednictvím elektronické spisové služby GINIS SSL firmy Gordic. Obci byla nabídnuta varianta spisové služby, aby plně odpovídalo potřebám úřadu, jak po funkční tak po finanční stránce.

K řešení spisové služby bylo využito .NET technologie, která je velice progresivní. Tato technologie funguje na principu tenkého klienta, čili aplikace nejsou fyzicky umístěny na počítači městského úřadu, ale na výkonných serverech firmy ASI informační technologie s.r.o. . Tímto se obec vyhne vysokým nákladům na pořízení vlastního serveru. Přístup k aplikaci řeší uživatel pomocí webového prohlížeče (Internet Explorer).

Obec na nabídku přistoupila a od 1.7. 2008 řeší životní cyklus všech dokumentu elektronicky.

Obsluhu aplikace na organizaci řeší jediná zaměstnankyně úřadu, paní Zdeňka Musílková.

Po počátečních drobných problémech, paní Musílková zvládla práci se spisovou službou bravurně a dnes již řeší elektronickou evidenci bez jakýchkoliv problémů.

Z výše uvedeného vyplývá, že tento způsob je dostupný i pro ty nejmenší organizace nejen z pohledu finančních nákladů, ale i zabezpečení bezproblémového ovládání aplikace jedinou osobou.

V těchto dnech se navíc obec zapojila do projektu CzechPoint a požádala nás o propojení spisové služby s touto aplikací. Což zásadním způsobem ulehčí práci s evidencí dokumentů vzniklých v CzechPointu.

V případě zájmu o informace ke spisové službě nás kontaktujte.

Kontakt

Mgr. Jaromír Filip, obchodní specialista
Tel.:583 430 311, 604 591 429
E-mail: jaromir.filip@asi.cz

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz