O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Změny ve vykazovaných údajích v ISP

Změny ve vykazovaných údajích v ISP

Zveřejněno: 19.06.2014

Blíží se nám termín pololetního zpracování ISP. Od ledna 2014 došlo k několika změnám týkajících se povinných údajů pro vyplnění výkazu.

Některé změny se týkají pouze přejmenování údajů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou.

  • Odměny zúčtované k výplatě  – přejmenován na Odměny a cílové odměny zúčtované k výplatě
  • Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě  – přejmenován na Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy zúčtovaný k výplatě

Nově se uvádí, jestli existuje nebo neexistuje kolektivní smlouva (2 – neexistuje, 4 - kolektivní smlouva vyššího stupně, 5 - podniková kolektivní smlouva). Novým údajem je také stupeň řízení, který je dán výší příplatku za vedení, tzn. že pokud nejde o vedoucího pracovníka, je označení stupně 0. Další stupně 1 až 4 se pak určují podle procentuálního podílu příplatku na celkové mzdě.

K dalším nově požadovaným údajům patří datum vynětí z evidence, stupeň invalidity, náhrady platu za nemoc placené zaměstnavatelem, specializační příplatek pedagogického pracovníka, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za práci v noční době, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.

Co se týká vykazování svátků, za odpracované hodiny nejsou považovány neodpracované hodiny ve svátcích v jinak pracovní dny. Jsou považovány za neodpracovanou dobu s náhradou platu.

Nové je vykazování některých údajů v hodinách místo ve dnech pro zpřesnění výstupu z Informačního systému o průměrném výdělku a pro synchronizaci s obdobnými daty za mzdovou sféru sbíranými MPSV, kdy místo Počet dnů nemoci bude Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a karantény, místo Doba absence bude Počet hodin nepřítomnosti v práci.

Současně dochází ke zrušení některých nepotřebných údajů, např. doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání, nezdanitelná částka základu daně celkem, pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvedené, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – odvedené.

Některé změny souvisí s vynětím ze zákoníku práce, takže již nejsou ani součástí výkazu - příplatek za zastupování přiznaný, příplatek hodnostní přiznaný, další platy zúčtované k výplatě, příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatě, příplatky hodnostní zúčtované k výplatě, odměna za pracovní pohotovost na pracovišti zúčtovaná k výplatě.

Fotky:

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika