O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Výzva č. 28: Další výzva v IROP pro OBCE A KRAJE k modernizaci IS

Výzva č. 28: Další výzva v IROP pro OBCE A KRAJE k modernizaci IS

Zveřejněno: 27.04.2016

Další výzva pro obce a kraje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je aktuálně vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je k dispozici více než 1 miliarda korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 4. května 2016 do 27. prosince 2017.

 

VÝZVA Č. 28 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.

 

Podpora je zaměřena na:

  • budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy;
  • vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových
  • modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací.

 

Příjemci podpory mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

 

Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun, z toho je téměř 880 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. přibližně 155 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je odstupňována podle typu žadatele, v případě krajů je to až 100 mil. Kč, v případě obcí až 30 mil. Kč.

 

Více informací naleznete ve výzvě ZDE.

Zdroj: www.mmr.cz

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika